Մրցակցային արդար դաշտի ձեւավորումը հիմնական խնդիրներից է. վարչապետը համակարծիք է զեկույցին

Description: Մրցակցային արդար դաշտի ձեւավորումը հիմնական խնդիրներից է. վարչապետը համակարծիք է զեկույցին